Rok 2020

Čtenářské kluby - 1. stupeň ZŠ

Děti z prvního stupně jsou rozděleny do čtyř skupin. S první skupinou, která je určena pro děti z druhých tříd, se scházíme v pondělí od 12:45 do 13:45. Druhá skupina - děti ze třetích až pátých tříd - navazuje na první v pondělí od 14:00 do 15:00. Středa od 12:45 do 14:00 patří dětem ze čtvrtých a pátých tříd. Čtvrtá skupina od 14:00 do 15:00 je určená dětem z druhé a třetí třídy.

 

Čtenářský klub - 2. stupeň ZŠ

Od září 2017 je čtenářský klub určen i pro děti z druhého stupně, ti se scházejí v pátek od 14:00 do 15:30.