Čtenářské kluby

Co se v klubech děje? Především se čte. Ke každému setkání patří dílna čtení. Děti si čtou svou vlastní či v klubu vypůjčenou knihu. Číst si mohou kdekoliv. 
Kluby provozujeme za finanční podpory města Dolní Bousov a Ministerstva kultury ČR.
 

Ve školním roce 2021/2022 zahájíme osmý rok činnosti čtenářských klubů. První dva roky jsme prožili ve škole. Třetí rok jsme kluby přestěhovali do dětského oddělení městské knihovny. Čtvrtý rok se do čtenářských klubů zapojily i děti z druhého stupně. A pátý rok? Byl rekordní, pro děti jsme otevřeli 5 čtenářských skupin. Ve škole se nám povedlo otevřít klubovou knihovničku, která by měla sloužit všem dětem z druhého stupně. Šestý rok a sedmý rok byl poznamenaný koronavirem, několik měsíců jsme se potkávali jen online. 

A jaký bude ten letošní osmý rok? Opět plný čtení, setkávání se spisovateli, zápisů do čtenářských diářů....tak hurá do toho!

  

Rok 2022

ve čtenářských klubech pro děti z 1. a 2. stupně ZŠ

 

Děti z prvního stupně jsou rozděleny do tří skupin. S první skupinou, která je určena pro děti z druhých a třetích tříd, se scházíme v pondělí od 12:45 do 13:45. Druhá skupina - děti ze třetích až pátých tříd - navazuje v pondělí na první od 14:00 do 15:00. Středa od 12:45 do 13:30 patří dětem ze druhých až čtvrtých tříd.

 

Od září 2017 je čtenářský klub určen i pro děti z druhého stupně, ti se scházejí v pátek od 14:00 do 15:30. A nově od září 2021 i ve středu od 13:30 do 15:00.