Čtenářské kluby

Co se v klubech děje? Především se čte. Ke každému setkání patří dílna čtení. Děti si čtou svou vlastní či v klubu vypůjčenou knihu. Číst si mohou kdekoliv. 
Kluby provozujeme za finanční podpory města Dolní Bousov a Ministerstva kultury ČR.
 

Ve školním roce 2020/2021 jsme zahájili sedmý rok činnosti čtenářských klubů. První dva roky jsme prožili ve škole. Třetí rok jsme kluby přestěhovali do dětského oddělení městské knihovny. Čtvrtý rok se do čtenářských klubů zapojily i děti z druhého stupně. A pátý rok? Byl rekordní, pro děti jsme otevřeli 5 čtenářských skupin. Ve škole se nám povedlo otevřít klubovou knihovničku, která by měla sloužit všem dětem z druhého stupně. Šestý rok byl poznamenaný koronavirem, několik měsíců jsme se potkávali jen online. 

A jaký bude ten letošní sedmý rok? Opět plný čtení, setkávání se spisovateli, zápisů do čtenářských diářů....tak hurá do toho!

  

Rok 2021

Čtenářské kluby - 1. stupeň ZŠ

Děti z prvního stupně jsou rozděleny do čtyř skupin. S první skupinou, která je určena pro děti z druhých tříd, se scházíme v pondělí od 12:45 do 13:45.

Druhá skupina - děti ze třetích až pátých tříd - navazuje v pondělí na první od 14:00 do 15:00. Středa od 12:45 do 14:00 patří dětem ze čtvrtých a pátých tříd. Čtvrtá skupina od 14:00 do 15:00 je určená dětem z druhé a třetí třídy.

 

Čtenářský klub - 2. stupeň ZŠ

Od září 2017 je čtenářský klub určen i pro děti z druhého stupně, ti se scházejí v pátek od 14:00 do 15:30.