Kamarády knihovny 2015 jsou žáci 5.A

26.06.2015 12:15

Máme nové Kamarády knihovny. Podrtženo a sečteno, vyšlo nám, že novými Kamarády knihovny s obrovskou převahou budou na další rok žáci 5. A třídy paní učitelky Roxerové. Jednak, jsou skoro všichni registrovanými čtenáři naší knihovny, jednak odevzdali nádherný časopis, ale hlavně - četli! A to skoro všichni. A také měli ve své třídě nejpilnější letošní čtenářku - Petru Švorcovou. Byli celý rok aktivní a tak je pohár a dort zaslouženě jejich.

___________________

Kamarády knihovny 2014 jsou žáci 6. B

04.07.2014 15:51

Druhý ročník celoroční čtecí soutěže tříd máme za sebou a opět po těsném boji zvítězili žáci 6. B třídy paní učitelky Mendlíkové (vlastně loňští vítězové 5.B). Putovní pohár a dort jim byl předán poslední den před prázdninami na slavnostním rozloučení se školou.

Gratulujeme a těšíme se v září na nový ročník.

______________________________

Kamarády knihovny 2013 jsou žáci 5. B

04.07.2013 15:51

První ročník celoroční čtecí soutěže tříd máme za sebou a já můžu zveřejnit, že po těsném boji nakonec zvítězili žáci 5. B třídy paní učitelky Procházkové před 6. třídou paní učitelky Pánkové. Putovní pohár jim byl předán poslední den před prázdninami na slavnostním rozloučení se školou.

Gratulujeme a těšíme se v září na nový ročník.

_______________________________

Podmínky soutěže

1. Třída musí mít zapsáno co nejvíce čtenářů v knihovně (čtenář musí mít platnou průkazku a zaplacený registrační poplatek 50 Kč na rok 2015 nebo 2016).

2. Během určených dvou měsíců musí každý čtenář minimálně 3 x navštívit knihovnu a pokaždé si půjčit alespoň jednu knihu nebo 3 časopisy.

3. Každý týden bude na těchto stránkách uveřejněna nová soutěžní otázka, za jejíž zodpovězení je možné získat další body pro třídu. Odpovědi odevzdávejte do označené krabice na výpůjčním pultu v knihovně.

4. Nejpilnější čtenáři si mohou v knihovně vyžádat Čtenářský pas, do kterého si budou knihy přečtené během celého školního roku (od září do 20. června) zapisovat.

5. Pokud třída do 20. června vyrobí a v knihovně odevzdá svůj třídní časopis, získá prémii 50 bodů.

Hodnocení tříd

Hodnocení se přepočítává na celkový počet žáků ve třídě tak, aby nebyly zvýhodněny třídy s větším počtem žáků.

  • Za každého žáka, který splnil podmínku č. 2, získá třída 10 bodů. Za každou další návštěvu knihovny a vypůjčení knihy v průběhu celého školního roku získá třída 2 body.
  • Další 3 body může získat žák pro třídu vyluštěním literární otázky z internetu (po dva měsíce každý týden 1 otázka).
  • Za každý správný zápis ve Čtenářském pase získává žák pro svou třídu navíc 5 bodů.
  • Za přečtenou knihu a správně zodpovězené otázky z projektu Čtení pomáhá, získá čtenář pro svou třídu 8 bodů.
  • Každý třídní učitel, který splní podmínku č. 1 a 2, získá pro svou třídu prémii - 20 bodů!

     ______________________

Soutěž bude uzavřena k 20. červnu. Nejúspěšnější třída bude vyhlášena na konci školního roku, odměnou bude dort a putovní pohár Kamarádi knihovny.  Ze všech žáků, kteří se zúčastní soutěže, bude vylosováno 5 čtenářů a ti získají během slavnostního vyhlášení na konci školního roku věcnou cenu.