Kamarádi knihovny ve školním roce 2021/2022

27. 9. 2021

Podmínky soutěže:

1. Třída musí mít zapsáno co nejvíce čtenářů v knihovně (čtenář musí mít platnou průkazku a zaplacený registrační poplatek 50 Kč na rok 2021 nebo 2022).

2. Během školního roku musí každý čtenář minimálně 4 x navštívit knihovnu a pokaždé si půjčit alespoň jednu knihu nebo 3 časopisy. Alespoň jednu knihu by si měl každý žák vybrat z knih v celostátní soutěži Čtení pomáhá.

3. Každý měsíc bude na těchto stránkách uveřejněna nová soutěžní otázka, za jejíž zodpovězení je možné získat další body pro třídu. Odpovědi se budou odevzdávat na webu elektronicky (nebo do označené krabice na výpůjčním pultu v knihovně).

4. Za každý zápis do čtenářského deníku zkontrolovaný paní učitelkou českého jazyka získá čtenář 10 bodů.

5. Nejpilnější čtenáři si mohou v knihovně vyžádat Čtenářský pas, do kterého si budou knihy přečtené během celého školního roku (od září do 20. června) zapisovat.

6. Pokud třída do 31. května vyrobí a v knihovně odevzdá svůj třídní časopis, získá prémii 50 bodů.

 

Hodnocení tříd:

Hodnocení se přepočítává na celkový počet žáků ve třídě tak, aby nebyly zvýhodněny třídy s větším počtem žáků.

  1. Za každého žáka, který splnil podmínku č. 2, získá třída 10 bodů. Za každou další návštěvu knihovny a vypůjčení knihy v průběhu celého školního roku získá třída 2 body.

  2. Další 3 body může získat žák pro třídu vyluštěním literární otázky z internetu.

  3. Za každý správný zápis ve Čtenářském pase získává žák pro svou třídu navíc 5 bodů.

  4. Za přečtenou knihu, zapsanou ve čtenářském deníku a zkontrolovanou paní učitelkou získá čtenář pro svou třídu 10 bodů.

  5. Každý třídní učitel, který splní podmínku č. 1 a 2, získá pro svou třídu prémii - 20 bodů!

     ______________________

Soutěž bude uzavřena k 31. květnu. Nejúspěšnější třída bude vyhlášena na konci školního roku, odměnou bude dort a putovní pohár Kamarádi knihovny a velké překvapení.  Ze všech žáků, kteří se zúčastní soutěže, bude vylosováno 5 čtenářů a ti získají během slavnostního vyhlášení na konci školního roku věcnou cenu.

 

Kamarády knihovny 2015 jsou žáci 5.A

26.06.2015 12:15

Máme nové Kamarády knihovny. Podrtženo a sečteno, vyšlo nám, že novými Kamarády knihovny s obrovskou převahou budou na další rok žáci 5. A třídy paní učitelky Roxerové. Jednak, jsou skoro všichni registrovanými čtenáři naší knihovny, jednak odevzdali nádherný časopis, ale hlavně - četli! A to skoro všichni. A také měli ve své třídě nejpilnější letošní čtenářku - Petru Švorcovou. Byli celý rok aktivní a tak je pohár a dort zaslouženě jejich.

___________________

Kamarády knihovny 2014 jsou žáci 6. B

04.07.2014 15:51

Druhý ročník celoroční čtecí soutěže tříd máme za sebou a opět po těsném boji zvítězili žáci 6. B třídy paní učitelky Mendlíkové (vlastně loňští vítězové 5.B). Putovní pohár a dort jim byl předán poslední den před prázdninami na slavnostním rozloučení se školou.

Gratulujeme a těšíme se v září na nový ročník.

______________________________

Kamarády knihovny 2013 jsou žáci 5. B

04.07.2013 15:51

První ročník celoroční čtecí soutěže tříd máme za sebou a já můžu zveřejnit, že po těsném boji nakonec zvítězili žáci 5. B třídy paní učitelky Procházkové před 6. třídou paní učitelky Pánkové. Putovní pohár jim byl předán poslední den před prázdninami na slavnostním rozloučení se školou.

Gratulujeme a těšíme se v září na nový ročník.

_______________________________

Podmínky soutěže

1. Třída musí mít zapsáno co nejvíce čtenářů v knihovně (čtenář musí mít platnou průkazku a zaplacený registrační poplatek 50 Kč na rok 2015 nebo 2016).

2. Během určených dvou měsíců musí každý čtenář minimálně 3 x navštívit knihovnu a pokaždé si půjčit alespoň jednu knihu nebo 3 časopisy.

3. Každý týden bude na těchto stránkách uveřejněna nová soutěžní otázka, za jejíž zodpovězení je možné získat další body pro třídu. Odpovědi odevzdávejte do označené krabice na výpůjčním pultu v knihovně.

4. Nejpilnější čtenáři si mohou v knihovně vyžádat Čtenářský pas, do kterého si budou knihy přečtené během celého školního roku (od září do 20. června) zapisovat.

5. Pokud třída do 20. června vyrobí a v knihovně odevzdá svůj třídní časopis, získá prémii 50 bodů.

Hodnocení tříd

Hodnocení se přepočítává na celkový počet žáků ve třídě tak, aby nebyly zvýhodněny třídy s větším počtem žáků.

  • Za každého žáka, který splnil podmínku č. 2, získá třída 10 bodů. Za každou další návštěvu knihovny a vypůjčení knihy v průběhu celého školního roku získá třída 2 body.
  • Další 3 body může získat žák pro třídu vyluštěním literární otázky z internetu (po dva měsíce každý týden 1 otázka).
  • Za každý správný zápis ve Čtenářském pase získává žák pro svou třídu navíc 5 bodů.
  • Za přečtenou knihu a správně zodpovězené otázky z projektu Čtení pomáhá, získá čtenář pro svou třídu 8 bodů.
  • Každý třídní učitel, který splní podmínku č. 1 a 2, získá pro svou třídu prémii - 20 bodů!

     ______________________

Soutěž bude uzavřena k 20. červnu. Nejúspěšnější třída bude vyhlášena na konci školního roku, odměnou bude dort a putovní pohár Kamarádi knihovny.  Ze všech žáků, kteří se zúčastní soutěže, bude vylosováno 5 čtenářů a ti získají během slavnostního vyhlášení na konci školního roku věcnou cenu.