rok 2022

 

V uplynulém roce čtenářské kluby pravidelně navštěvovalo 42 dětí, 30 dětí z prvního stupně a 12 z druhého stupně. Rozděleny byly do pěti skupin. V pondělí, středu a pátek se jim vždy ve stanovenou dobu otevíraly dveře knihovny.

Hlavním cílem našich schůzek bylo plnit základní tři pilíře čtenářských klubů – číst si samostatně po předem zadanou dobu, sdílet zážitky ze čtení a odcházet domů s rozečtenou knihou. K plnění pilířů nám vydatně již třetím rokem napomáhaly čtenářské diáře, do kterých si děti zapisovaly přečtené stránky. Díky pečlivým zápiskům jsme mohly sledovat čtenářské pokroky. Na závěr školního roku každý obdržel svůj vlastní čtenářský graf a mohl své úspěchy na poli čtenářství porovnávat s ostatními. Čtenářské úspěchy nezůstaly bez odměny, každý čtenář za svou snahu získal knihu dle vlastního výběru. Starší si knihy vybraly během návštěvy knižního veletrhu Svět knihy, mladší zase během návštěvy boleslavského knihkupectví.

Na jaře v rámci celostní akce Březen – měsíc čtenářů proběhlo tradiční nocování určené dětem z druhého stupně. Během pátečního večera si všech dvanáct čtenářů četlo, připravovalo večeři a snažilo se pokořit únikovou hru, došlo i na dramatizaci knih z únikové hry.

Necelá polovina klubových dětí se zapojila do čtecí výzvy a snažila se přečíst dvanáct knih podle předem zadaných témat. 

Olga Třísková

rok 2022

ÚNOR 2022

Vysvědčení Nadešel čas pololetního bilancování. Máme sečtené přečtené stránky, někdo už teď překonal svou vytyčenou hranici stránek, kterou jsme si na začátku školního roku sami stanovili a zapsali do čtenářských diářů. Někdo naopak zjistil, že se k vysněné hranici moc nepřiblížil a že je třeba v...
1 | 2 >>