Čtenářské kluby 2019 - 1. stupeň ZŠ

21.10.2019 - Čtenářské kostky

Koncem října nadešel čas na malou změnu, místo pracovních listů čtenářské kostky. Ale popořadě. Sešli jsme se, zazpívali úvodní písničku, pohodlně se usadili. Aby nebylo přestavování knih pořád stejné, využili jsme tentokrát čtenářské kostky. Každý si hodil dvěma kostkami zároveň a jednu otázku si...

14. a 16.10.2019 - Reportéři v akci

Po minulém týdnu, oživeném besedou s Veronikou Válkovou, jsme se s tetou těšily na reflexi celé akce. Děti byly rozděleny na reportéry a účastníky (podle skutečné účasti) a rozdělily si úkoly. Každý reportér si měl vymyslet své jméno a noviny, ve kterých pracuje. Následně bylo jejich úkolem klást...

9.10.2019 - Návštěva Veroniky Válkové ve čtenářském klubu

Středu 9. října jsme měli už několik týdnů výrazně označenou v kalendáři. Ten den jsme očekávali návštěvu spisovatelky Veroniky Válkové. Začátek besedy byl stanoven na 15. hodinu. I když to byl čas mimo termíny klubových schůzek, čtenářů se sešlo na dvacet. Někteří byli obtěžkáni taškami, ve...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Čtenářský klub 2019 - 2. stupeň ZŠ

20.12.2019 - Klubová besídka

Hurá do Holiday Cafe. Pozvání paní knihovnice se neodmítá. V kavárně už o nás vědí a naštěstí nám rezervují celý stůl. Sesedáme se a všichni svorně se shodneme, že jsme tak přeslazení ze školních besídek, že sladké nechceme ani vidět. Paní knihovnice se k nám přidává a tak si všichni objednáváme...

13.12.2019 - Čtenáři čtenářům V.

Fanda nás nezklamal a na dnešní setkání opravu přišel a dokonce s předstihem. Opět jsme pracovali ve dvojicích, společně jsme vymýšleli krátkou povídku na jakékoliv téma. Stačilo jen začít, některé dvojice chvíli příběh rozmýšlely, jiné se hned vrhly do psaní. Některé příběhy byly děsivé, jiné...

6.12.2019 - Čtenáři čtenářům IV.

Na minulé schůzce pověřila přípravou dnešního setkání Marcelka Elišku. Eliška se rozhodla využít čtenářské kostky. Házeli jsme a pomocí padlých otázek nejprve představovali knížku, po dílně čtení jsme házeli podruhé a prostřednictvím padlých otázek jsme s ostatními sdíleli své přečtené příběhy....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>