Čtenářské kluby

Co se v klubech děje? Především se čte. Ke každému setkání patří dílna čtení. Děti si čtou svou vlastní či v klubu vypůjčenou knihu. Číst si mohou kdekoliv. 
Kluby provozujeme za finanční podpory města Dolní Bousov a Ministerstva kultury ČR.
 

V září 2019 zahájíme šestý rok činnosti čtenářských klubů. První dva roky jsme prožili ve škole. Třetí rok jsme zahájili v prostorách dětského oddělení městské knihovny. Čtvrtý rok se do čtenářských klubů zapojily i děti z druhého stupně. A pátý rok? Byl rekordní, pro děti jsme otevřeli 5 čtenářských skupin. Ve škole se nám povedlo otevřít klubovou knihovničku, která by měla sloužit všem dětem z druhého stupně. A jaký bude ten letošní šestý rok? Opět plný čtení, setkávání se spisovateli, budeme objevovat další místa, kde se dá číst, někteří z nás se stanou na den knihovníkem/knihovnicí...Tak hurá do toho!!! S dětmi z druhého stupně (čtenářský klub 5) se poprvé setkáme v pátek 6. září 2019, ostatní kluby (1-4) zahájí svou činnost v týdnu od 16. září 2019.

 
  

 

Rok 2019

Čtenářské kluby - 1. stupeň ZŠ

Děti z prvního stupně jsou rozděleny do tří skupin. S první skupinou, která je určena pro děti z druhých tříd, se scházíme v pondělí od 12:45 do 13:45.
Druhá skupina - děti ze třetích a čtvrtých tříd - navazuje na první v pondělí od 14:00 do 15:00. Středa od 12:45 do 14:00 patří dětem ze čtvrtých a pátých tříd.

 

Čtenářský klub - 2. stupeň ZŠ

Od září 2017 je čtenářský klub určen i pro děti z druhého stupně. Pro ně je určena páteční skupina, která se koná od 14:00 do 15:30.

Čtenářské kluby 2016

31.10.2016 - Podzim

Poslední říjnové setkání bylo ve znamení podzimu. Děti se nejprve snažily vymyslet, co vše k podzimu patří. Vše co je napadlo, Jana pečlivě zapsala na tabuli. Pak už byl čas na pravidelné čtení, tentokrát s podzimním úkolem. Děti se snažily najít ve svém textu něco podzimního, někdo našel, někdo...

24.10.2016 - Čtenářské zápísníky

V klubu jsme přivítali paní učitelku Helenu Kaluhovou, která nás přijela navštívit z Bakova, zajímalo ji, jak to vypadá u nás v klubech. Samozřejmě si nezapomněla přibalit i svou rozečtenou knížku a společně si s námi četla. Paní učitelka byla statečná, ustála i palbu otázek na tělo od našich...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>