Čtenářské kluby

Co se v klubech děje? Především se čte. Ke každému setkání patří dílna čtení. Děti si čtou svou vlastní či v klubu vypůjčenou knihu. Číst si mohou kdekoliv. 
Kluby provozujeme za finanční podpory města Dolní Bousov a Ministerstva kultury ČR.
 

V září 2019 zahájíme šestý rok činnosti čtenářských klubů. První dva roky jsme prožili ve škole. Třetí rok jsme zahájili v prostorách dětského oddělení městské knihovny. Čtvrtý rok se do čtenářských klubů zapojily i děti z druhého stupně. A pátý rok? Byl rekordní, pro děti jsme otevřeli 5 čtenářských skupin. Ve škole se nám povedlo otevřít klubovou knihovničku, která by měla sloužit všem dětem z druhého stupně. A jaký bude ten letošní šestý rok? Opět plný čtení, setkávání se spisovateli, budeme objevovat další místa, kde se dá číst, někteří z nás se stanou na den knihovníkem/knihovnicí...Tak hurá do toho!!! S dětmi z druhého stupně (čtenářský klub 5) se poprvé setkáme v pátek 6. září 2019, ostatní kluby (1-4) zahájí svou činnost v týdnu od 16. září 2019.

 
  

 

Rok 2019

Čtenářské kluby - 1. stupeň ZŠ

Děti z prvního stupně jsou rozděleny do tří skupin. S první skupinou, která je určena pro děti z druhých tříd, se scházíme v pondělí od 12:45 do 13:45.
Druhá skupina - děti ze třetích a čtvrtých tříd - navazuje na první v pondělí od 14:00 do 15:00. Středa od 12:45 do 14:00 patří dětem ze čtvrtých a pátých tříd.

 

Čtenářský klub - 2. stupeň ZŠ

Od září 2017 je čtenářský klub určen i pro děti z druhého stupně. Pro ně je určena páteční skupina, která se koná od 14:00 do 15:30.

Čtenářské kluby 2016

24.11.-26.11.2016 Den pro dětskou knihu

Blíží se celostátní akce Den pro dětskou knihu. Letos se poprvé zapojila i naše knihovna. Ovšem u nás nebude den pro dětskou knihu jen jeden. Začneme již ve čtvrtek 24. listopadu. V rámci čtenářských klubů se nám totiž podařilo získat dotaci z grantového programu Škoda dětem. A v rámci této dotace...

21.11.2016 - V čem se podobám hlavním postavě?

Dnes jsme navázali na minulou lekci - umění najít hlavní postavu příběhu se nám velice hodilo při přemýšlení, zda s ní máme něco společného. Bylo jedno, jestli jde o zvíře, člověka, nebo třeba pohádkového skřítka. Podobností a paralel našly děti i tety celou řadu. Probírali jsme povahové rysy,...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>