Čtenářské kluby

Co se v klubech děje? Především se čte. Ke každému setkání patří dílna čtení. Děti si čtou svou vlastní či v klubu vypůjčenou knihu. Číst si mohou kdekoliv. 
Kluby provozujeme za finanční podpory města Dolní Bousov a Ministerstva kultury ČR.
 

V září 2019 zahájíme šestý rok činnosti čtenářských klubů. První dva roky jsme prožili ve škole. Třetí rok jsme zahájili v prostorách dětského oddělení městské knihovny. Čtvrtý rok se do čtenářských klubů zapojily i děti z druhého stupně. A pátý rok? Byl rekordní, pro děti jsme otevřeli 5 čtenářských skupin. Ve škole se nám povedlo otevřít klubovou knihovničku, která by měla sloužit všem dětem z druhého stupně. A jaký bude ten letošní šestý rok? Opět plný čtení, setkávání se spisovateli, budeme objevovat další místa, kde se dá číst, někteří z nás se stanou na den knihovníkem/knihovnicí...Tak hurá do toho!!! S dětmi z druhého stupně (čtenářský klub 5) se poprvé setkáme v pátek 6. září 2019, ostatní kluby (1-4) zahájí svou činnost v týdnu od 16. září 2019.

 
  

 

Rok 2019

Čtenářské kluby - 1. stupeň ZŠ

Děti z prvního stupně jsou rozděleny do tří skupin. S první skupinou, která je určena pro děti z druhých tříd, se scházíme v pondělí od 12:45 do 13:45.
Druhá skupina - děti ze třetích a čtvrtých tříd - navazuje na první v pondělí od 14:00 do 15:00. Středa od 12:45 do 14:00 patří dětem ze čtvrtých a pátých tříd.

 

Čtenářský klub - 2. stupeň ZŠ

Od září 2017 je čtenářský klub určen i pro děti z druhého stupně. Pro ně je určena páteční skupina, která se koná od 14:00 do 15:30.

Čtenářské kluby 2016

17.10.2016 - Poslední slovo z mé knihy je....

Hlavní náplní klubových setkání je samostatné čtení dětí. Každý si po stanovenou dobu (10 až 20 minut) čte svou vlastní knihu. V závěru setkání vždy na děti čeká malý úkol. Tentokrát si každý napsal na kousek papíru poslední slovo, které přečetl. Potom jsme se rozdělili do dvou skupin a snažili se...

10.10.2016 - Hlavní hrdina mé knížky

Na druhém setkání konečně děti ze všech třech klubů měly prostor k samostatnému čtení své knihy. Potěšilo nás, že si všechny děti přinesly svou rozečtenou knihu. Po úvodním představení donesených knih si každý zalezl do svého koutku - pod stůl, pod nebo na gauč, do křesla - prostě kamkoliv a...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>