NsA 2013 Harry Potter

 

PÁTEK

Na jeden víkend se naše knihovna proměnila ve Školu čar a kouzel v Bradavicích. To si děti ze třetích tříd, které celý minulý rok četly a soutěžily, přisly vybrat svou odměnu v podobě Noci s Andersenem v knihovně. 

Během posledního týdne dostaly děti tzv. soví poštou své zvací dopisy do Bradavic. Soví pošta si je našla v jejich lavicích ve škole. Ve zvacím dopise se dozvěděly, že tentokrát jejich dobrodružství začíná srazem na nádraží "Kings Cross" v Dolním Bousově. Odtud putovaly naším Bradavickým Expresem doprovázeny šafářem Hagridem k nám do knihovny.

Zde je čekalo rozřazení do kolejí za pomoci Moudrého klobouku, soutěž znalostí o Harry Potterovi ve stylu zmatené knihy, uvítací hostina ve Velké síni a zejména série zkoušek na motivy knihy Harry Potter a Kámen mudrců. To vše bylo prokládáno čtením příslušných úryvků z této knihy, aby se do atmosféry dokázaly vžít i ty děti, které neviděly film nebo knihu nečetly. Většina jich však příběh znala, a tak si náramně užívali každý detail.

Když jednotlivé koleje (skupinky) úspěšně splnily úkoly, mohli si setmělou knihovnou dojít každý sám pro svůj Kámen mudrců. Ten byl ukryt na půdě a vedla k němu stezka osvětlená svíčkami. Na cestu si ještě každý skoročaroděj vyrobil a ozdobil svou kouzelnou hůlku.

Pak už jen rozbalení spacáků - každý ve své "společenské místnosti", pár písniček s kytarou a ...

...dobrou Noc (s Andersenem).

Fotogalerie: NsA 2013 - Harry Potter - pátek