Co se dělo na NOCI S ANDERSENEM?

25.03.2016 12:15

Děti z obou skupin poznávaly středověk a především Karla IV. Psaly brkem, pečetily, zakládaly Nové Město pražské, poznávaly stavby, střílely z luku, šermovaly, projely se na "koni", vytvořily si erb, vyrobily si ozdobný věneček nebo měšec, poznávaly středověká řemesla. Poté se vydaly ven plnit tajné úkoly. Našly podle zašifrované zprávy poklad schovaný na radnici a na závěr byly odměněny ohňovým vystoupením a středověkou hostinou.

Fotografie z 1. noci: www.facebook.com/knihovna.dolnibousov/posts/1078606738826803

Fotografie z 2. noci: www.facebook.com/knihovna.dolnibousov/posts/1079544075399736