Zpráva z Noci s Andersenem 2015

2.6.2015

Prostory městské knihovny v dubnu opět hostily spáče, kteří se účastnili akce Noc s Andersenem v knihovně. V letošním roce knihovna pojala 50 dětí. To se samozřejmě nedalo zvládnout najednou a tak jsme během velikonočních prázdnin spaly s dětmi v knihovně dvakrát.

Nejprve se na noc ze středy na čtvrtek dostavilo 32 těch nejmenších čtenářů. Jednalo se o žáky druhých a třetích tříd. Tito se na svou Noc kvalifikovali tím, že přečetli minimálně 9 (druháci) nebo 7 (třeťáci) soutěžních knih. Samozřejmě někteří nadšení čtenáři jich přečetli daleko více. Toto na první pohled přísné pravidlo se nám v předchozích letech velmi osvědčilo. Zajistí, že se na akci do knihovny dostanou děti, které o čtení mají opravdový, dlouhodobý zájem a ne pouze ti, kteří byli při spuštění přihlašování nejrychlejší.

Noc s Boženou

Pro tyto nejmenší, vesměs sedmi, osmi a devítileté děti byly připraven večer s pohádkami Boženy Němcové. Po příchodu do knihovny se děti rozlosovaly do čtyř skupin a každá skupinka plnila společně zadané úkoly po svém a pod vedením svého vedoucího. Skupinky měly na jednu pohádku secvičit divadelní představení a vytvořit si loutky, jednu pohádku ilustrovat a také vymyslet, jak bude vypadat jejich Chytrá horákyně na společné přehlídce. Všichni se toho s nadšením a velice zdatně zhostili a začaly vznikat krásné ilustrace a loutky.

Když se setmělo, následovala další část připraveného programu - noční stopovačka, na kterou byly postupně vypouštěny jednotlivé skupiny. Čtyři skupinky šly po trase, která byla značena zavěšenými knížkami. V 15ti zavěšených knížkách byla otázka, která se týkala pohádek Boženy Němcové. Na tyto otázky musel každý odpovědět sám. Zavěšené knihy měly původně dovést děti na "Bakovku", kde by si poseděly ohýnku. Počasí nám však nepřálo, a tak stopy děti zavedly do narychlo zapůjčené sokolovny. Tam si vyslechly pohádku O perníkové chaloupce tak, jak ji sepsala paní Němcová. V této pohádce figuruje kromě baby i dědek, který se vydá děti pronásledovat do lesa. Potom děti utvořily dvojice Jeníčků a Mařenek a každá dvojice byla po svíčkách poslána setmělou sokolovnou do perníkové chaloupky uloupit si perníček. Nebylo to zadarmo - chaloupku obývala ježibaba s ježidědkem v podání Kačky Skálové a Kačky Špytkové. Děti měly trochu nahnáno, ale ve dvojicích úkol zvládly.

Pak již následovala bodovaná přehlídka Chytrých horákyň jednotlivých týmů a společný návrat do knihovny. V podkroví mezi tím vznikla improvizovaná divadelní scéna, na které každá skupinka zahrála ostatním svou připravenou loutkovou pohádku. Pohádky v podání dětí byly krásné a nápadité a měly i spoustu nechtěně vtipných momentů (např. v pohádce o Palečkovi zazněl komentář: „Co tam ten vůl oře tak sám?“). A po pohádkách následovalo co jiného, než spacáky a pohádky na dobrou noc.

Tajemství vily Argo

Z pátku na sobotu pak v knihovně přespávalo a soutěžilo 18 starších čtenářů ze čtvrtých a pátých tříd. I ti si museli svou Noc tvrdě zasloužit – samozřejmě čtením. Za odměnu je čekala dobrodružná soutěž na motivy knihy Ullysses Moore – Brána času. Děti se rozlosovaly do pětičlenných skupinek a pustily se do pátrání. Pro letošní noc se knihovna přeměnila na tajemnou vilu Argo a jedna paní knihovnice na bručivého zahradníka Nestora a druhá na slečnu Kalypso. Děti musely předvést, že jsou velmi chytré a důvtipné, jinak by se jim nepodařilo vyluštit všechny tajné zprávy, šifry a hádanky, ani najít čtyři klíče a projít kolem ducha Ulysse Moora temnou Branou času. 

FOTOGRAFIE

Foto z Noci si můžete prohlédnout ve fotogalerii na Rajčeti:

https://knihovnadb.rajce.idnes.cz/