29.2.2016 - Já a postava z příběhu

29.2.2016 - Já a postava z příběhu

Během čtecí dílny byly děti vyzvány, aby se zamyslely, s kým/čím by si to ve svém příběhu chtěly vyměnit? Po skončení čtenářské dílny se děti snažily zdůvodnit svou volbu a zamyslely se, jak by to jejich příběh změnilo, kdyby do něco vstoupily. Každý si svou zvolenou postavu nakreslil a popsal pomocí "bublin". Bubliny obsahovaly různé otázky, které dětem pomohly postavu popsat. Každý si vybral otázky, na které uměl odpovědět. 

Klubové tety Jana a Olga

Fotodokumentace k této lekci začíná zde: knihovnadb.rajce.idnes.cz/Ctenarske_kluby_2016/#290220162151.jpg