Chaloupka na vršku

Chaloupka na vršku

Školní rok 2016/2017 patřil knize Šárky Váchové - Chaloupka na vršku. Pro děti z místní mateřské školy jsme připravili cyklus čtení o lidových zvycích a tradicích. První čtení bylo masopustní, děti si vytvořily masopustní masky a vyzkoušely si hru na vozembouch. 

Po masopustu přišly na řadu Velikonoce, děti si poslechly pohádku Jak se pomlázky ztratily. Co by to bylo za velikonoční čtení bez vajíček a koled? Vajíčka byla sice jen papírová, ale koledy odříkaly děti tak jak se má - s pomláskami v ruce.

Třetí čtení proběhlo venku na zahradě, počasí nám přálo a kde jinde by si děti měly poslechnout příběh o pálení čarodějnic než venku u ohniště. Taky na ně po čtení čekalo stavění varty a čarodějnický trojboj (běh s koštětem, házení koštětem, slalom na koštěti).