2.5.2016 - Píšeme příběh

2.5.2016 - Píšeme příběh

Zvládnou děti napsat krátký příběh? Samozřejmě. Po dílně čtení jsme dětem na stolky rozložily vždy tři různé obrázky. Jejich úkolem bylo všechny tři obrázky spojit do jednoho příběhu. Mladší děti rády využily pracovní list, na kterém byly uvedeny návodné věty - Začalo to tím, že ...., Když tu najednou....., Ale pak....., Nakonec...

Děti pracovaly ve dvojicích, někteří vymyslely krátký příběh, někteří se krásně rozepsali. Každá dvojice zvládla do svého příběhu zapojit všechny tři obrázky, které si na začátku psaní sama vybrala.

Klubové tety Jana a Olga

Fotodokumentace k této lekci začíná zde: knihovnadb.rajce.idnes.cz/Ctenarske_kluby_2016/#020520162461.jpg