15.11.2019 - Čtenáři čtenářům I.

15.11.2019 - Čtenáři čtenářům I.

Děláme si klub po svém....aneb každý z nás může být vedoucím klubu. Při minulé schůzce jsme si společně vymysleli novou aktivitu, každý z nás bude pověřen přípravou jednoho klubového setkání. Dnešní klub vedl místo paní knihovnice Tonda a nasadil ostatním členům vysokou laťku, přípravu nepodcenil. Všechny nás nakazil svým nadšením. Lámali jsme si hlavy nad kladnými a zápornými vlastnostmi našich postav a před dílnou čtení jsme si i vyzkoušeli vymyslet ve skupině vlastní literární postavu.