1. a 3.10.2018 - Už jsme se začetli...

1. a 3.10.2018 - Už jsme se začetli...

Druhý týden ve čtenářských klubech nás zastihl v plné práci.

Čtenáři opět dorazili v hojném počtu, mnozí si přinesli rozečtené knížky. Jejich zdroje jsou různé, některé mají vlastní, jiné půjčené od kamarádů, další z městské knihovny či třídní knihovničky.

S chutí jsme zasedli do kruhu a knihy si navzájem představili. Ti, kteří chodili do klubu i minulý rok, měli za úkol přinést úlovek z knihkupectví pořízený za darovanou poukázku. Novým knížkám jsme také vyplňovali "katalogový lístek" se zevrubnými informacemi, názvem a jménem autora počínajíce a nastíněním příběhu končíce.

A pak už nastal ten pravý čas na čtení, prohlížení, listování, prostě samostatnou soustředěnou práci s knihou. Tentokrát bylo zadání ke čtení všímat si podrobně některé z postav.

Pozornost se vyplatila, následující aktivitou byl totiž pracovní list o některé z postav naší knihy. Napsali jsme její jméno a poté na předtištěný obrys postavy ztvárňovali konkrétního hrdinu nebo hrdinku. Příště budeme v této práci pokračovat.

A už tu byl konec schůzky, písnička a těšení se na příště.

Jana Vlachová