19. a 21.11.2018 - Trocha poezie

19. a 21.11.2018 - Trocha poezie

I náš čtenářský klub se zapojil do projektu Den poezie. Letošním tématem je "nebát se..."

A to my se nebojíme. I když čteme knihy převážně prozaické, můžeme v nich poezii hledat a hrát si s ní.

A tak zadání před čtením bylo vybrat několik slov, ke kterým bychom si troufli utvořit rým.

Tato slova jsme si během čtení vypsali do pracovního listu Rýmovací okénka, přesněji do jeho levé poloviny. A potom jsme si začali hrát na básníky. Přistupovali jsme k tomu různě. Někdo listoval, jako by chtěl rým najít v knize, jiní upírali oči ke stropu a něco si šeptali, další se rozhlíželi po ostatních čtenářích. A rýmy skutečně vznikly. Některé seděly přesně, jiné jsme trochu dopilovali. A protože na pracovním listu byl prostor i pro malé kresby rýmovaných slov, chopili jsme se i toho úkolu. Okénka byla bezezbytku zaplněna.

Třeba někoho dnešní poetická lekce naladila na přečtení knihy plné básniček.

Jana Vlachová