Plné regály knih (zatím jen ty papírové)

Plné regály knih  (zatím jen ty papírové)

Letos jsme se ve čtenářském klubu rozhodli, že oslavíme Den pro dětskou knihu opravdu pořádně. Aby byly knihy v Bousově co nejblíže dětským čtenářům, budujeme třídní knihovničky přímo ve škole. Momentálně jsou v 6 třídách na 1. stupni, letošní plán je rozšířit tento počet o další 2 třídy (2. ročník), a navíc obměnit a doplnit knihovničky stávající. Máme shromážděné nějaké finance z grantů, ale víme, že to nebude stačit. Proto chceme na mikulášské veselici 2. prosince nabídnout všem návštěvníkům možnost darovat příspěvek na knihy.

V současné době proto obcházíme všechny „čtoucí“ třídy na 1. stupni a sbíráme od dětí jejich čtenářská přání. A že jich je! Při hodinové aktivitě s tetami z klubu vytvoří každá třída svůj pomyslný regál, kde má „narovnané“ knížky, které si žáci přejí. Zatím jsme nenarazily na žádné dítě, které by čtenářské přání nemělo, a to je výborná zpráva. Navíc víme, jaké knihy jsou oblíbené a co bude potřeba dokoupit.

Na mikulášské všechny čtenářské plakáty vystavíme a budeme tam i naživo. Kdo nás bude chtít podpořit, může v přízemí fary (infocentra) věnovat určitý obnos peněz, případně koupit knížku rovnou na místě. Budeme také vystavovat spoustu fotek, čtenářské zápisníky a vůbec všechny výsledky naší činnosti. Přijďte podpořit dobrou věc!

Jana Vlachová