Konyvran

Konyvran

Tajemné město Wellmet umírá. Rada učenců, kteří ovládají kouzla, zná příčinu - ve městě klesá hladina magie. Nikdo však neví, jak pokles zastavit. S problémem si neumí poradit ani velký a obávaný čaroděj Nikdys. Dokáže to jeho učedník Konyvran, kdysi kapsář a pouliční zloděj? Možná. Jenže Konyvran nemůže nalézt svůj locus magicalius, magický kámen, bez něhož žádný čaroděj nedo-káže kouzlit. Existen-ce Wellmetu je ohro-žena. Čas kvapí a v Paláci šera číhá na Kona arcilord Havran...