9.10.2017 - Sdílení radosti ze čtení

9.10.2017 - Sdílení radosti ze čtení

Jedním z hlavních cílů našich schůzek ve čtenářském klubu je možnost podělit se o svoje čtenářské zážitky. Vyzkoušeli si to už druháci.

Tentokrát jsme stoupali až do podkroví, jen s malou zastávkou v dětském oddělení knihovny – tam si ti, co neměli s sebou rozečtenou knihu, vybrali náhradní.

Po přivítání a úvodním kruhu si každý vybral příjemný koutek a soustředěně jsme si četli. Následně jsme se zase sešli v kruhu, sdělili první dojmy a pak vyložili všechny knížky doprostřed. Každý si je prohlédl a pak si zkusil vybrat jinou knížku než tu svou, a svoji volbu zdůvodnit. Všichni pozorně poslouchali a někteří měli i zvídavé otázky. Pak jsme se rozešli domů.

Třeťáci měli tentokrát úkol, zadaný bezprostředně po představovacím kruhu. Rovnou si vzali k rukám čtenářské zápisníky a tužky a zkoušeli si vést podvojný deník, nebo s tím alespoň začít. Měli si zkrátka vybrat větu či dvě, které je něčím zaujaly, a odůvodnit svůj výběr při závěrečném sdílení v kruhu. Dalo to dost přemýšlení, ale výsledek stál za to. Všichni v kruhu napjatě poslouchali a získali hlubší vhled do četby svých kolegů.

Klubové tety Jana a Olga