4.5.2018 - Robot

4.5.2018 - Robot

Při návštěvě sobotecké knihovny jsme narazili na slovo robot. Slovo, jehož autorství připisuje Karel Čapek svému bratrovi Josefovi a které se poprvé objevilo v divadelní hře R.U.R. To co Karel Čapek popsal ve své hře, se pomalu stává skutečností. Robotizace je nezastavitelný trend moderní doby a tak i my jsme se v dnešní dílně čtení zaměřili na roboty. Nejprve jsme si přečetli úryvek z Čapkovy hry, poté následovalo samostatné čtení, během kterého jsme měli za úkol zjistit, zda by některá z našich postav uvítala, aby za ni nějakou činnost dělal robot.