22.11.2019 - Čtenáři čtenářům II.

22.11.2019 - Čtenáři čtenářům II.

Opět si děláme klub po svém. Tentokrát se vedoucí klubové schůzky stala Týna. Navázala na Tondovu hodinu. Už během představování knížek jsme se zaměřili na záporné vlastnosti postav. Během dílny čtení jsme měli za úkol vypsat záporné vlastnosti jedné z vybraných postav. A nezůstalo jen u výpisků, bylo třeba i vybranou "zápornou" postavu, případně její záporné vlastnosti přenést do ilustrace. Nikdo ani nedutal a kreslil, co mu síly stačily.