2. a 4.3.2020 - Co prozradí jedna věta?

2. a 4.3.2020 - Co prozradí jedna věta?

Během schůzek v prvním březnovém týdnu jsme my, klubové tety, pojaly záměr podpořit sdílení čtenářských zážitků mezi dětmi. Kromě již klasického představování rozečtených knížek v úvodním kruhu jsme vymyslely další aktivitu.

Před rozpuštěním skupiny na čtecí místa si každý vzal s sebou lístek papíru a tužku. Úkolem dětí bylo najít jednu či dvě věty, které jsou pro jejich knihu typické (porozumění tomuto slovu jsme společně ověřili). Děti vstřebaly zadání bez problémů a po čtení všechny přišly s popsanými papírky. Ty jsme shromáždili v zeleném košíčku a začalo velké přemýšlení. Teta Olga vždy přečetla ukázku a malí čtenáři přemýšleli, do jaké knihy by mohla patřit. Napomáhali jsme si tím, že jsme své knihy všichni "vystavili" na kolena, aby měli ostatní přehled. Ukázalo se, že někteří čtenáři při vybírání ukázek přemýšleli velmi sofistikovaně s cílem svést ostatní na špatnou stopu.

Závěrem jsme společně reflektovali právě toto "přemýšlení o přemýšlení". Povedená lekce opravdu prohloubila vzájemné sdílení, cíl byl naplněn.

Jana Vlachová