Nová sezóna ve čtenářském klubu zahájena

Nová sezóna ve čtenářském klubu zahájena

Se začátkem října jsme se opět začali scházet knihovně, abychom objevovali potěšení ze čtení a mohli jej společně sdílet.

Pondělky patří nejmladším členům klubu, druhákům, po nich následuje schůzka smíšené skupiny, kam docházejí děti ze 3. a 4. tříd.

První schůzka dětí, které v klubu začínají, se nesla ve znamení rozkoukávání. Po úvodní písničce jsme se pomalu začali seznamovat s prostředím knihovny i s pravidly klubu. Touha po čtení byla veliká, a tak jsme společně hltali příběh špačka Kamila, který neuměl létat. A protože ve čtenářském klubu jsme všichni na jedné pomyslné lodi, vybarvily si děti papírové lodičky, opatřily je svým jménem a přilepily na čtenářskou mapu vystavenou v knihovně. Závěr patřil výběru knih ke čtení domů a písničce. Na viděnou za týden!

Třeťáci a čtvrťáci se první říjnové pondělí sešli poprvé na jedné schůzce. Zahájili jsme tradičně písničkou a poté se věnovali vyjádření obav a přání, která se týkají průběhu klubových schůzek. Každý napsal, co chtěl, a nalepil lístky na společnou tabuli. Přání nás inspirují a obavy jsme snad dokázaly zaplašit. Následovala práce se čtenářskými zrcadly - každý si měl písemně odpovědět na otázky: „Jaký jsem čtenář?“ „Jak se moje čtenářství vyvíjí?“ „Kdy a kde si rád čtu?“ Po chvíli soustředěné práce jsme sdíleli její výsledky v kruhu.

A nemohlo chybět ani vyhodnocení prázdninové výzvy neboli plavby po tropických ostrovech. Za každou přečtenou knížku si čtenář vyplnil jednu loďku a přilepil ji na čtenářskou mapu v knihovně. Každý, kdo navštívil alespoň jeden ostrov, si za odměnu mohl vybrat čtenářskou placku. První schůzka byla trochu hektická, ale rádi jsme se viděli a těšíme se, že příště už bude více času na čtení.

Středeční schůzka nejzkušenějších čtenářů – dětí ze 4. a 5. tříd – se nesla v tradičním duchu, a přesto jsme zažili i něco nového. Abychom se trochu rozehřáli, představili jsme si v kruhu své rozečtené knihy. Pak jsme se věnovali sdílení pocitů, na co se těšíme, a co by nám naopak v klubu vadilo. Zopakovali jsme si pravidla klubu. Pak přišla chvíle na čtení. Každý se uvelebil na oblíbeném místě a ponořil se do děje své knihy.

Prázdninová výzva musela být zhodnocena i v této skupině a na mapě s tropickými ostrovy přibyly spousty loděk. Někteří své záznamy o čtení nechali doma, budeme v doplňování přečtených knih pokračovat i příště. Čtenářské placky čekají!