16.1.2017 - Trocha poezie

16.1.2017 - Trocha poezie

Protože nás příští týden čeká setkání s opravdovým spisovatelem, věnovali jsme dnešní schůzku důkladné přípravě.
Na začátku jsme si užili představování knih a samostatné čtení, pak následovalo rozdělení do skupinek. Každá skupina dostala několik kartiček s písmeny převzatých z knihy "Kamarádi z abecedy" od Radka Malého. K písmenku tam vždy náleží i básnička. Děti přelouskaly verše a pak se společně snažily složit z písmen smysluplné slovo. A povedlo se! Tajenka zněla: Radek Malý - básník. Čtvrťáci pak ještě zkusili zahrát si na malé básníky, doplňovat vynechaná slova v básni a nakonec skladbu pojmenovat.
Doufejme, že nám poetické naladění vydrží do příštího týdne!

Klubové tety Jana a Olga