15.6.2018 - Výlet na Bechov

15.6.2018 - Výlet na Bechov

Předposlední setkání bylo netradiční. V knihovně jsme si představili rozečtené knížky, zabalili jsme je do batohů a vydali se autobusem na Bechov do místní knihovny, kde nás očekávala paní učitelka Ingrid Mendlíková, která je ve svém volném čase bechovskou knihovnicí. Fond knihovny je nově umístěn v budově, která slouží především jako klubovna pro hasiče, vstupní prostor je však vymezen pro potřeby knihovny. Paní učitelka nás nejdříve seznámila s rozmístěním knih, měli jsme i možnosti si zahrát na knihovníka/knihovnici a vrátit vypůjčené knihy, které se přes týden nashromáždily. Pak už jsme se plně ponořili do úkolů a soutěží, které si pro nás paní učitelka připravila. Došlo i na hledání pokladu a opékání buřtů. Na Bechově jsme se příjemně naladili na blížící se letní prázdniny. Paní učitelce děkujeme za pestrý program a nadšení, se kterým se nám ve svém volnu věnovala.