1.6.2018 - Počasí x čtení

1.6.2018 - Počasí x čtení

Při dnešní schůzce jsme se ještě jednou vrátili na Svět knihy. Děvčata si pro nás připravila krátké video, které nás přeneslo zpět na výstaviště mezi knihy a spisovatele. Neodolali jsme a video jsme si pustili dvakrát. Na všech bylo znát, že už teď se těší, až příští rok zase vyrazíme na knižní veletrh. 

Po vzpomínkovém začátku jsme se vrhli na čtení, tentokrát jsme se soustředili na počasí. Na pracovní list jsme zaznamenávali počasí, které se v naší knize objevilo. Společně jsme se pak zamýšleli nad důležitostí počasí, jak moc ovlivňuje postavy, jestli je podstatné pro celkové vyznění příběhu.