Komix nás baví

22.02.2012 15:25

Zadání: domluvte se se svým spolužákem/kamarádem a vytvořte autorskou dvojici, napište a výtvarně ztvárněte komiksový příběh. Téma příběhu je volné a záleží na vás, maximální délka příběhu je 30 políček, výtvarné řešení a formát políček je na vašem uvážení. Výherci se mohou těšit na slavnostní vyhlášení a na zajímavé ceny.

 

Soutěž je vyhlašována ve třech věkových kategoriích:

1) první stupeň ZŠ

2) druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

3) střední školy


Maximální délka příspěvku je 30 políček

Příspěvky, které neodpovídají zadání, budou vyřazeny.

Uzávěrka soutěže: 31. 3. 2012

Došlé příspěvky vyhodnotí odborná porota a prvních deset autorů prací v každé kategorii bude pozváno na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které proběhne v pátek 18. května od 11.00 hodin na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2012 (17. – 20. května).

Práce posílejte pouze poštou na adresu:  Svět knihy, s.r.o., Fügnerovo nám. 3, 120 00 Praha 2 (na obálku napište heslo: RK12). Nezapomeňte na každý příspěvek uvést věkovou kategorii, jméno, adresu, (příp. třídu a adresu školy), e-mail a telefon. V případě úspěchu vás budeme kontaktovat.

Koordinátorka soutěže Barbora Vokounová: info@rostemesknihou.cz, +420 721 234 642