Knihovna se proměnila ve školu čar v Bradavicích

08.04.2013 15:14

Na jeden víkend se naše knihovna proměnila ve Školu čar a kouzel v Bradavicích. To si děti, které celý minulý rok četly a soutěžily, přisly vybrat svou odměnu v podobě Noci s Andersenem v knihovně. A protože bylo letos úspěšných čtenářů přes 40, nedokázaly jsme některým říct, že mají smůlu, a tak jsme děti rozdělily na dvě skupiny a nocovalo se v knihovně dvakrát.

Ještě během minulého týdne dostaly děti tzv. soví poštou své zvací dopisy do Bradavic. Soví pošta si je našla v jejich lavicích ve škole. Ve zvacím dopise se dozvěděly, že tentokrát jejich dobrodružství začíná srazem na nádraží "Kings Cross" v Dolním Bousově. Odtud putovaly naším Bradavickým Expresem doprovázeny šafářem Hagridem k nám do knihovny.

Zde je čekalo rozřazení do kolejí za pomoci Moudrého klobouku, soutěž znalostí o Harry Potterovi ve stylu zmatené knihy, uvítací hostina ve Velké síni a zejména série zkoušek na motivy knihy Harry Potter a Kámen mudrců. To vše bylo prokládáno čtením příslušných úryvků z této knihy, aby se do atmosféry dokázaly vžít i ty děti, které neviděly film nebo knihu nečetly.

Když jednotlivé koleje (skupinky) úspěšně splnily úkoly, mohli si setmělou knihovnou dojít každý sám pro svůj Kámen mudrců. Ten byl ukryt na půdě a vedla k němu stezka osvětlená svíčkami. Na cestu si ještě každý skoročaroděj vyrobil a ozdobil svou kouzelnou hůlku.

Pak už jen rozbalení spacáků - každý ve své "společenské místnosti", pár písniček s kytarou a dobrou ...

...Noc s Andersenem.