Jaká byla Noc s Andersenem 2012?

10.04.2012 10:21

Protože letos slavíme výročí 150 let od úmrtí spisovatelky Boženy Němcové - strávili jsme letošní Noc s jejími pohádkami.

Děti byly rozděleny do čtyř skupin a každá skupinka plnila po svém společně zadané úkoly - na jednu pohádku vytvořit loutky a nacvičit divadlo, jednu pohádku ilustrovat a k jedné pohádce vymyslet vlastní konec. 

Podrobnosti z "Noci", tedy fotky, loutky a vymyšlené pohádky jednotlivých skupin, naleznete cca za týden vlevo v menu pod kapitolou "Noc s Andersenem" - "rok 2012".