Jak prodloužit vypůjčené knihy

24.10.2013 08:59

Nestíháte číst, jste nemocní a končí vám výpůjční lhůta knihy? Prodlužte si ji na dálku.

Prodloužení ve Čtenářském kontu

Vstup do čtenářského konta na internetu je možný kliknutím na ikonu „Vaše konto“ na úvodní stránce vpravo. Pro přihlášení použijte číslo své čtenářské legitimace a jako heslo své datum narození ve tvaru RRMMDD (rok měsíc den). Např. datum narození 17. 5. 2001 pak PIN = 010517.

Prodloužení telefonicky

322 312 001, 322 312 002

Prodloužení mailem

knihovna@dolni-bousov.cz

Výpůjční lhůta je 30 dní.
Vypůjčené knihy lze prodloužit pouze před vypršením konce výpůjční doby.
U knih, na které je rezervace se výpůjční doba zkracuje a prodloužení je možné pouze o 1 týden