Hlasujte a vyhrajte knihu

01.02.2013 15:25

Byl vyhlášen 21. ročník ankety "SUK - Čteme všichni 2012"

Anketní lístky si můžete vyzvednout a odevzdat v knihovně do 20. 3. 2013.

Pokud dpovíte na otázku, která kniha vydaná v roce 2012 se vám nejvíce líbila, můžete vyhrát knihu.

Anketa o nejčtenější a nejoblíbenější knihu pro děti a mládež uplynulého roku probíhá každý rok od ledna do března.
V rámci akce jsou udělovány následující ceny: 

  • Cena dětí
  • Cena knihovníků
  • Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství
  • Cena Noci s Andersenem

První tři ceny jsou anketní, cena učitelů je udělována na základě rozhodnutí poroty složené z učitelů českého jazyka.

Děti a knihovníci mohou hlasovat pro jakoukoliv knihu, vydanou v příslušném kalendářním roce, porota učitelů posuzuje pouze novinky českých autorů. Ceny získávají spisovatelé, ilustrátoři a nakladatelé.

Slavnostní vyhodnocení probíhá v Památníku národního písemnictví na Strahově za přítomnosti oceněných spisovatelů, ilustrátorů a nakladatelů. Součástí je i autogramiáda tvůrců.