3, 2, 1...START - Kamarádi knihovny začínají

27.09.2021 14:06

Soutěž pro žáky druhého stupně začíná! 

Na stránkách doupěte najdete první zahřívací otázku, která je pro všechny třídy společná. Další otázky již budou pro každý ročník zvlášť. Tak honem posílejte své odpovědi, ať pro svou třídu ulovíte první body!