4.4.2018 - Komentované výpisky z četby

4.4.2018 - Komentované výpisky z četby

Hned po Velikonocích jsme si pro skupinu čtvrťáků a páťáků připravily náročný úkol. Všichni v kruhu představili svou četbu, ale před samostatným čtením dostali ještě pracovní list. Ten byl rozdělen na tři sloupce: do prvního jsme zapisovali úryvek z četby (pár slov, několik vět), který nás něčím zaujal (dojal, překvapil, naštval, ohromil). Druhý sloupec měl obsahovat odůvodnění výběru ve sloupci prvním, tedy proč jsem si tu kterou část vybral/a. Třetí část nám posloužila po dočtení. Děti si vyměnily pracovní listy ve dvojicích a každý okomentoval vybranou pasáž svého čtenářského kolegy/kolegyně. Daly jsme dětem dostatek času na promyšlení a bezradným poskytly konzultace. Každá dvojice si měla vybrat jeden pracovní list, který na konci představí ve sdílecím kruhu. Nakonec úkol splnili téměř všichni, i když někteří jen formálně – největší potíže činil druhý sloupec – odůvodnění výběru textu. Tuto dovednost budeme muset ještě trénovat.

Jana Vlachová