Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka

17.01.2012 10:25

SKIP ČR vyhlašuje čtvrtý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Hlavními sponzory projektu jsou nakladatelství Triton a SKIP ČR. Cílem projektu je rozvoj četby hned od prvních měsíců školní docházky dětí.

Městská knihovna v Dolním Bousově ve spolupráci se školou přihlásila do projektu žáky letošního 1. ročníku. Podmínkou účasti je to, že knihovna se školou pracuje nad rámec školních osnov, tj. během měsíců listopad 2011 - květen 2012 připraví pro žáky prvních tříd nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu.

Odměnou za vynaloženou námahu bude dětem Knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla vytvořena výhradně pro účastníky projektu a nelze ji koupit v běžné knihkupecké síti nejméně po dobu tří let. Ve školním roce 2011/2012 to bude oblíbeného českého spisovatele Miloše Kratochvíla Komu patří škola, kterou ilustruje přední ilustrátorka, nositelka mnoha ocenění, Renáta Fučíková.

Pro Vaši představu odkaz na jiné knížky Miloše Kratochvíla ve fondu naší knihovny: