Soutěž o Noc s Andersenem uzavřena

14.03.2012 11:30

K minulému pátku jsme v knihovně uzavřely soutěžní čtení o účast na Noci s Andersenem 2012. Svým pečlivým čtením se na NsA 2012 nominovalo 41 dětí. Všem těmto úspěšným čtenářům byly dnes rozneseny do školy přihlášky na NsA s podrobnými informacemi. Tyto přihlášky je potřeba nechat podepsat od rodičů a ústřižek přinést nejpozději do 30. března zpět do knihovny.

Už se na vás všechny chystáme a těšíme. Protože velká část programu bude mimo knihovnu, přejme si všichni hezké počasí.

 

S pozdravem Noci zdar!

Vaše knihovnice